ChineseKorean

Contact Info

Cheonan Head Quarter
829, Eumbong-ro, Eumbong-myeon, Asan, Chungcheongnam-do
Seoul Head Quarter
50, Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul
e-mail : samin@yonsei.ac.kr